WASHINGTON (AP) — Washington Redskins undergoing 'thorough review' of team name.